manuscriptModule nedir?


manuscriptModule arayüzü
manuscriptModule, hakemli bilimsel dergilerin makale yayın, kabul ve değerlendirme işlemlerinin çevrimiçi yapıldığı web tabanlı bir uygulamadır.

Sektörün en gelişmiş online makale sistemi olan manuscriptModule, makalenin oluşturulmasından basımına kadar geçen sürede, yazar - hakem - sekreter - yayıncı iletişimini posta ve basılı materyal kullanmadan sağlar.

ICMJE ve Index Medicus kriterlerine uygun olarak toplanan makaleler, uluslararası indeksler, Ulakbim ve benzeri kurumların denetimine izin verecek şekilde "peer review" sürecinde veri saklar.

Yüklenen dosyaları tek bir PDF dosya haline getiren ‘PDF Engine’ ve gecikmiş değerlendirmeleri cep telefonu yoluyla hatırlatan ‘SMS Notifier’ gibi yayıncı ve editör araçları sisteme entegredir.

Tüm sürecin tek merkezden yönetilmesi ve devamlı denetim altında olması, makalelerin kabul aşamalarını hızlandırarak hem zaman kazandırır hem de iş gücü verimliliği sağlar.

Makalelerin tam metinlerinin online yayınlanması, atıf sayısı ve etkinlik faktörünü artırır.

Editör, hakem, sekreter, yazar ve yayıncıyı zaman ve mekân kaygısı olmadan aynı paydada bir araya getirmesiyle dergi maliyetlerini düşürür.


       


www.minduce.com
www.abstractmodule.com
www.manuscriptmodule.com
www.regmodule.com
www.postermodule.com

Copyright © 2010 Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri